Video


Περισσότερες

Συνήθη προβλήματα στις κερασιές, ροδακινιές, νεκταρινιές και ακτινιδιές.

Ένα άρθρο του : spagric | 1 Απριλίου 2011 | 1 Σχόλια

Πολλά από τα περισσότερα προβλήματα των πυρηνοκάρπων είναι κοινά σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας το ίδιο συμβαίνει και στα ακτινίδια, βέβαια σε αυτά τα προβλήματα πρέπει να εξαιρέσουμε τις διαφορές στην γονιμότητα των εδαφών αλλά και στην αλατότητα τους.


Σε ότι αφορά τα πυρηνόκαρπα η πλειονότητα των εχθρών, των ασθενειών και των μην βιοτικών παραγόντων υπάρχουν και απασχολούν όλους τους παραγωγούς της Ελλάδας. Δυστυχώς τα είδη αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραχθούν με βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής θα υποβαθμιστεί σε μη εμπορικά επίπεδα.
· Βακτηριακό έλκος των πυρηνοκάρπων: η ασθένεια αυτή οφείλεται σε ένα βακτήριο (Pseudomonas spp.). Το παθογόνο εισχωρεί εντός της επιδερμίδας των βλαστών και δημιουργεί έλκη (σκασίματα) με αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση της εικόνας του δένδρου και της ποιότητα της παραγωγής ακόμα μπορεί να προκαλέσει και ολική ξήρανση του φυτού χωρίς μεταχρωματισμό των φύλλων. Ο φλοιός μεταχρωματίζεται έντονα σε καφέ και έχει οσμή από ξύλο που σαπίζει. Η αντιμετώπιση της επιτυγχάνεται με την εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων από την έναρξη της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι την πράσινη κορυφή.
· Βακτηριακό καρκίνος: Ο Βακτηριακός καρκίνος οφείλεται και αυτό σε βακτήριο του γένους Agrobacterium. Το παθογόνο υπάρχει στο έδαφος και προσβάλλει κυρίως της ρίζες από πληγές που δημιουργούνται από καλλιεργητικές εργασίες. Δημιουργεί παραμορφωμένους όγκους ακανόνιστου σχήματος. Σε προχωρημένες προσβολές οι όγκοι είναι αρκετά σκληροί. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση του παθογόνου. Απαιτούνται προληπτικά μέτρα για την μείωση των προσβολών όπως: 1) Ανθεκτικά υποκείμενα, 2) υγιή φυτά από τα φυτώρια 3) Μείωση των τεχνικών που αναμοχλεύουν το έδαφος και προκαλούν ζημιές στις ρίζες και 4) χρησιμοποίηση κοπριάς και ζωικών υπολειμμάτων μόνο αν αυτή είναι καλά χωνεμένη (τουλάχιστον 2 χρόνια)
· Μονίλια των άνθεων και των καρπών: Ο συγκεκριμένος μύκητας είναι και θα είναι η σημαντικότερη ασθένεια των πυρηνοκάρπων. Τα είδη του γένους Monilia sp. προσβάλουν όλα τα πυρηνόκαρπα. Οι προσβολές γίνονται στα δύο ευαίσθητα στάδια του φυτού, στην ανθοφορία και στην ωρίμανση των καρπών. Εκτός από την σήψη των καρπών μπορεί να προκαλέσει ξήρανση βλαστών που φτάνου τα 20-30 εκ. Η θεραπεία και η πρόληψη της συγκεκριμένης ασθένειας προϋποθέτει τεχνικές και σκευάσματα που είναι απαραίτητα. Στα ροδάκινα και νεκταρίνια κατά την διάρκεια του χειμώνα απαιτούνται 2 ψεκασμοί με θειασβέστιο, 1-2 ψεκασμοί με Ζιράμ στο φούσκωμα των οφθαλμών, 1 ψεκασμός στη ρόδινη κορυφή με θειράμ και ένας στην πλήρη άνθηση με Cyproconazole ή thiophanatemethyl. Στους παραπάνω ψεκασμούς να γίνει συνδιασμός με τα κατάλληλα εντομοκτόνα.
· Ωίδιο των πυρηνοκάρπων: Η ασθένεια αυτή οφείλεται σε μύκητες του γένους Sphaerotheca sp. Τα κύρια συμπτώματα της ασθένειας είναι η δημιουργία λευκής επάνθησης σε φύλλα και καρπούς. Υψηλή σχετική υγρασία στο στάδιο του καρπιδίου σε συνδυασμό με θερμοκρασίες άνω τον 12 βαθμών κελσίου επιτρέπουν την ταχύτατη ανάπτυξη του μύκητα. Προτείνουμε την εφαρμογή Myclobutanil στην πτώση του κάλυμα και penconazole 15 μέρες αργότερα. Αν ακολουθήσουν βροχοπτώσεις επεμβαίνουμε ξανά με διασυστηματικό μυκητοκτόνο.
· Φυλλοδέτες: Η καφετί πεταλούδα αναβαθμίστηκε σε εχθρός υψίστης σημασίας, πιθανολογούμε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε κάποιες πυρεθρίνες. Ζημιώνει όλα τα μέρη του φυτού και φυσικά και τον καρπό. Η πρώτη πτήση ξεκινάει μέσα Μαΐου όμως, η αντιμετώπιση της πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα. Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών τέλη Μαρτίου πρέπει να επέμβουμε. Δηλαδή στην πτώση κάλυκα πρέπει να γίνει συνδιαστική χρήση εντομοκτόνων, έτσι ψεκάζουμε lambda-cyhalothrin μαζί με cylfouthrin, επαναλαμβάνουμε 20 μέρες αργότερα ψεκασμός με chlorpyrifos ή lambda-cyhalothrin, ή deltamethrin σε μεγάλη δόση 700ml/tn ψεκαστικού διαλύματος.
· Κλεωνός: Το μικρό αυτό εντομάκι είναι ικανό για μεγάλες καταστροφές στα νεκταρίνια, στην περίοδο της πτώσης του κάλυκα γίνεται μαζική άνοδος του εντόμου από τα ζιζάνια στα δένδρα. Οι ζημιές που γίνονται στα φύλλα δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας, όμως η νύξη που κάνει με τα στοματικά του μόρια επάνω στα καρπίδια προκαλεί τρομερές παραμορφώσεις στην πορεία ανάπτυξης του καρπού. Βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο της προσβολής είναι η κοπή μερικώς των ζιζανίων πριν την ανθοφορία, δεν πρέπει να γίνεται καμία μεταχείριση των ζιζανίων από την έναρξη της ανθοφορία και για 1 μήνα. Οι ψεκασμοί που απαιτούνται είναι 2 με το σκεύασμα cylfouthrin στην πτώση κάλυκα και 14 μέρες αργότερα.
· Κορύνεο: η ασθένεια οφείλεται στο μύκητα του γένους coryneoum sp. και προκαλεί ζημιές κυρίως στο φύλλωμα αλλά και στους καρπούς της βερικοκιάς κυρίως. Απαιτείται ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μυκητοκτόνο.
Η ακτινιδιά για χρόνια θεωρούνταν ένα φυτό που είναι ανθεκτικό στις περισσότερες ασθένειες και εχθρούς εκτός του βοτρύτη (βοτρύτιδα=σήψη του καρπού προσυλλεκτικά και μετασυλλεκτικά). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και με την εντατικοποίηση της καλλιέργειας έχουμε την εμφάνιση ασθενειών που παλαιότερα δεν μας απασχολούσαν. Σε ότι αφορά τις εντομολογικές προσβολές, δύο είναι οι κύριοι εχθροί. Η βαμβακάδα της ροδακινιάς Pseudalacapsis pentagona και ο κόκκινος τετράνυχος αλλά μόνο σε κτήματα που είναι κοντά σε ποτάμια που φύονται πλατάνια. Σε κτήματα όπου υπάρχει προσβολή ο ψεκασμός με θερινά λάδια στα μέσα της άνοιξης είναι αρκετός.
Στις ασθένειες τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα:
· Φυτόφθορες: Οι φυτόφθορες της ακτινιδιάς προκαλούνται από μύκητες οι οποίοι υπάρχουν στο έδαφος ή στο νερό άρδευσης. Ειδικότερα το σημείο της διασταύρωσης του κορμού του δένδρου με το έδαφος γίνεται η προσβολή από το μύκητα. Τα βασικά συμπτώματα είναι η δημιουργία καφέ μεταχρωματισμού ο οποίος αναπτύσσεται προς τα πάνω και προς τα κάτω, υδατώδης ιστοί σκούρου χρώματος στην επιδερμίδα τους. Η αντιμετώπιση της φυτόφθορας μπορεί να γίνει και προληπτικά και θεραπευτικά μόνο σε προσβολές μικρής έκτασης στο φυτό. 1) Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υγιή φυτά κατά τη φύτευση, 2) Τα φυτά πρέπει να φυτεύονται σε σαμάρι περίπου 15 εκ. έτσι ώστε να μην κατακρατείται νερό στον κορμό αλλά και αυτός να ζεσταίνεται γρήγορα την άνοιξη, 3) σε κτήματα που είχαν παλαιότερες προσβολές πρέπει κατά το άνοιγμα των λάκκων και κατά την δενδροφύτευση να γίνει ριζοπότισμα με fosetyl-al για την αντιμετώπιση των εστιών μόλυνσης. 4) Το σύστημα άρδευσης δεν πρέπει να είναι με κατάκλυση, αλλά με σταγόνες ή καταιονιστήρες αποφεύγοντας την διαβροχή του κορμού όσο γίνεται.
· Αλτερνάρια: Άλλη μία σημαντική ασθένεια της ακτινιδιάς είναι η αλτερνάρια προκαλείτε από το μύκητα Alternaria sp. Τα κύρια συμπτώματα είναι η δημιουργία νεκρωτικών κηλίδων στα φύλλα σκούρου καφέ χρώματος, ακολουθεί φυλλόπτωση και πλήρη ξήρανση του φυτού. Προσοχή, ίδια συμπτώματα εκτός της ξήρανσης έχει και ο μύκητα του γένους Stemphylioum ο οποίος όμος υπάρχει μόνο στους βλαστούς και στα φύλλα και όχι στις ρίζες όπως η αλτερνάρια. Σε ότι αφορά την αλτερνάρια προτείνουμε τα ίδια με τη φυτόφθορα, ενώ στο στεμφύλιο απαιτείται ψεκασμός το καλοκαίρι με iprodione μία φορά αλλά και επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί το χειμώνα με χαλκό, θειασβέστειο και βορδιγάλειο πολτό.
· Νηματώδεις: Οι νηματώδεις του γένους Meloidogine προκαλούν ζημιές σε πολλά κτήματα. Μεταφέρονται κυρίως με την κοπριά και με το νερό άρδευσης στον αγρό. Σχηματίζουν μικρούς όγκους στην ρίζα από 2-8 χιλιοστά και προκαλούν καχεξία στα φυτά, μείωση της παραγωγής και ξήρανση. Υπάρχουν κυρίως προληπτικά μέτρα, όμως η αποφυγή ρίψης κοπριάς σε υγιές κτήματα.
Κατηγορίες :

Διαφημιση

1 Σχόλια στο άρθρο "Συνήθη προβλήματα στις κερασιές, ροδακινιές, νεκταρινιές και ακτινιδιές."

  1. Καλησπέρα. Είμαι αγρότης και έχω σοβαρό πρόβλημα με τις κερασιές. Όταν άνθισαν ΄τουλάχιστον το 60% των ανθέων ήταν καμμένα και στην αρχή φανταστήκαμε ότι ήταν λόγω της παγωνιάς. Ακόμη όταν ήταν ανθισμένα πολλά άνθη δεν ήταν ολοκληρωμένα (τα πέταλα ήταν λειψά και πολλές φορές μισά) και ο ύπερος ήταν μαύρος. Ο τοπικός γεωπόνος μας είπε ότι πρόκειται για λοίμωξη από το βακτήριο σίργι. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης; και αν ναι ποιος είναι αυτός; η βοήθειά σας θα μου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Το mail επικοινωνίας είναι : nikolai19@tellas.gr. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή