Video


Περισσότερες

Γεωργικές προειδοποιήσεις

Ένα άρθρο του : spagric | 22 Φεβρουαρίου 2012 | 0 Σχόλια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ και ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
No 1 / 08.02.2012
ΑΧΛΑΔΙΑ
Α. ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
Στους αχλαδεώνες της περιοχής μας παρατηρήθηκαν πληθυσμοί ψύλλας και θυληκά με αυγά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν επιβράδυναν την εξέλιξη του εντόμου.
Αρχές Φεβρουαρίου παρατηρήθηκε η αρχή σποραδικών ωοτοκιών.
Γενίκευση των ωοτοκιών αναμένεται περίπου στις 20 Φεβρουαρίου.
Σε κτήματα που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει ψεκασμός από τη λήψη του
Δελτίου και μέχρι 15 Φεβρουαρίου σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10oC υπό σκιά και
χωρίς άνεμο, με συνθετικές πυρεθρίνες μαζί με χειμερινό λάδι. Ο ψεκασμός αυτός στρέφεται κατά των τελείων
εντόμων και κατά των αυγών.
Τα λάδια λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, επειδή η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι.
Τα χειμερινά λάδια εφαρμόζονται έως την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών (στάδιο «Β»).
Τα θερινά λάδια εφαρμόζονται μέχρι το στάδιο «Ε2».
Σαν αποτρεπτικό ωοτοκίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο καολίνης.

B. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ.
ΜΕΤΡΑ. Σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές:
- Να εκριζωθούν και να καούν τα βαριά προσβεβλημένα δένδρα.
- Να αφαιρεθούν από τα ελαφρά προσβεβλημένα δένδρα όλα τα τμήματα με προσβολή με ξηρό καιρό και να καούν.
- Να αφαιρεθούν οι λαίμαργοι και τα παραβλαστήματα.
- Σε όλες τις περιπτώσεις να απολυμαίνονται οι τομές.
- Να καταστραφούν οι ξενιστές σε απόσταση 800μ.
- Να περπατάτε το κτήμα μετά την άνθηση και μέχρι αρχές του καλοκαιριού και να αφαιρείτε τα προσβεβλημένα νέα
βλαστάρια.
- Η περιποίηση των προσβεβλημένων δένδρων αφήνεται στο τέλος. Μετά από κάθε δένδρο τα εργαλεία κοπής πρέπει να απολυμαίνονται με εμβάπτιση σε διάλυμα 10% υποχλωριώδους νατρίου (σπιτική χλωρίνη) ή υδατικό διάλυμα φορμόλης του εμπορίου 5%.
- Ενδείκνυται στο τέλος της ημέρας τα εργαλεία να πλένονται και να λαδώνονται, για την αποφυγή οξειδώσεων.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
1. Πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (διάστημα από στάδιο «Α» μέχρι αρχή σταδίου «Β») συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα
σκευάσματα στις υψηλότερες δόσεις.
2. Από το στάδιο της «πράσινης κορυφής» μπορεί να εφαρμοσθεί και το ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ (προληπτικοί ψεκασμοί μέχρι και την
πτώση των πετάλων, με επανάληψη κάθε 10 ημέρες).


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ


1. ΕΞΩΑΣΚΟΣ- ΚΟΡΥΝΕΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Απαραίτητη εφαρμογή)
Να γίνει ψεκασμός λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (στάδια Α ως και Β).
Επισημαίνουμε ότι το ευαίσθητο στον ΕΞΩΑΣΚΟ στάδιο των βλαστοφόρων οφθαλμών αρχίζει όταν ο οφθαλμός φθάσει στο στάδιο «Β» (ανοίγουν ελαφρά τα λέπια και φαίνεται από πάνω η πράσινη κορυφή).
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ: - Μέχρι την έναρξη του σταδίου «Β»: χαλκούχα
- Από την έναρξη του σταδίου «Β»: ΚΑΠΤΑΝ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ
Ο ψεκασμός να γίνει πριν φανεί πράσινη βλάστηση ( στο στάδιο «Β»)
ΣΤΑΔΙΟ Α ΣΤΑΔΙΟ Β ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΥΛΛΟΥ (Στάδιο C)
(Επίκαιρο) (Επίκαιρο) (Πολύ αργά)
- Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωϊμότητας, ο πρώτος ψεκασμός να
γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της πρωϊμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί μετά από 10 -12 ημέρες.
- Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί όταν ο ψυχρός και υγρός καιρός παρατείνει τη διάρκεια της διόγκωσης
των οφθαλμών.
- Παραμένουν σε ισχύ οι εγκρίσεις των σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία «ziram», μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για ανανέωση των εγκρίσεων. Ως εκ τούτου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά του ΕΞΩΑΣΚΟΥ της Ροδακινιάς τα παρακάτω σκευάσματα: ZIRAFIN, DIZIRAM,
SCABIAL, ZYPERN, ZIRAM GRANUFLO.
- Το θειασβέστιο είναι αποτελεσματικό και κατά του Εξώασκου.
2. ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑΣ (Απαραίτητη εφαρμογή)
Η Μονίλια προσβάλλει τα άνθη όλων των πυρηνοκάρπων.
Τα ευαίσθητα τμήματα της βερικοκκκιάς είναι «Σέπαλα – Πέταλα – Ανθήρες – Στίγμα».
Η πρώτη και απαραίτητη εφαρμογή είναι στο «Κόκκινο μπουμπούκι – Στάδιο C».
Κατάλληλα αγροχημικά:
- Χαλκούχα (κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και μέχρι τη ρόδινη κορυφή)
- ΚΑΠΤΑΝ, ΖΙΡΑΜ, ΧΛΩΡΟΘΑΛΟΝΙΛ (στη ρόδινη κορυφή)
- βρέξιμο θειάφι, κ.α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αγροχημικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τους περιορισμούς που έχουν στις διάφορες καλλιέργειες.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Δημήτριος Μπίκος

Διαφημιση

Δεν υπάρχουν σχόλια: